Web Sitemize Hoş Geldiniz...

Piramit İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A. Ş., Türk inşaat sektöründe genel müteahhitlik ve dizayn hizmetleri vermek üzere 1988’de İzmir’de kurulmuştur. Tasarlayıp inşaatını tamamladığı çeşitli konut ve endüstriyel tesis projelerinin kalitesi ile Piramit birkaç yıl içinde pazarda kendini kanıtlamıştır. Bu süre içinde ofis ve otel binaları renovasyon işlerinde önemli tecrübeler kazanılmıştır. Kaliteye artan talep, yeni teknolojilerin kullanılmaya başlanması ve mevzuattaki değişikliklere paralel olarak son 10 yıl içinde Piramit yeniden yapılanarak faaliyet alanlarını genişletmiş; proje yönetimi, elektrik dizayn ve montaj işlerini de hizmetlerine katmıştır.


Rüzgar Santralleri

Rüzgâr Enerjisi nasıl bir yerden gelir?

Tüm yenilenebilir enerji türleri (gelgit enerjisi ve jeotermal hariç) ve fosil yakıt enerjisi dahi sonuç olarak güneşten kaynaklanır. Güneş yeryüzüne saatte 100.000.000.000.000 kW enerji gönderir. Başka deyişle yeryüzü, 1018 watt kadar güç kazanır.

Güneşten gelen enerjinin %1-2si rüzgâr enerjisine dönüşür. Bu, yeryüzündeki tüm bitkilerin biyolojik kütleye dönüştürdüğü enerjinin 50 - 100 katıdır.

Sıcaklık farkları hava akımını oluşturur.

Ekvator çizgisi yakınındaki bölgeler dünyanın diğer bölgelerine göre daha fazla ısınır. Bu sıcak bölgeler, kızıl ötesi fotoğraflarda sıcak renklerle (karalarda kırmızı, turuncu ve deniz yüzeyinde sarı) görünür.

Sıcak hava soğuk havadan hafiftir ve yaklaşık 10kmye ulaşıncaya kadar gökyüzüne yükselir. Bu sıcak h..